ทุกเรื่องราวจาก “ไกด์” ถ่ายทอดเมือง “ไทย” สวยงาม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนมัคคุเทศก์มาร่วมแบ่งปัน "ประสบการณ์การนำเที่ยว
และการเดินทางที่มีคุณค่า" ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)
ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด 7GREENs
และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ "Responsible Tourism" โดย ททท. จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจ
มาประกอบการทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
(ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563)


หากท่านเป็นมัคคุเทศก์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ททท. ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์นำเที่ยวและการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal ภายใต้ Concept การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด 7GREENs และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ “Responsible tourism”

ตัวอย่างคลิปวิดีโอจากมัคคุเทศก์

ข้อแนะนำในการจัดทำวิดีโอคลิปร่วมโครงการ
  1. ถ่ายทำวิดีโอคลิปภาพเคลื่อนไหว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวง่ายๆ ตามสไตล์ของท่าน ด้วยตนเอง โดยใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือ หรือกล้องวิดีโอ (ตามแต่สะดวก)
  2. ความยาววิดีโอคลิป 1.5-2 นาที โดยต้องถ่ายทำจากสถานที่จริง ภายใต้ concept ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  3. ค่าตอบแทนคลิปละ 800 บาท 1 คน ส่งได้สูงสุด 3 คลิป ห้ามซ้ำแหล่งท่องเที่ยว
  4. ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน เพียง 6,000 คลิปแรกเท่านั้น
  5. ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.63

วิธีการเข้าร่วมโครงการ

อัพโหลดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 1.50 – 2.0 นาที บอกเล่าเรื่องราว การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.63
ตลอด 24 ชั่วโมง
6,000 วิดีโอคลิปแรกเท่านั้น
รับค่าตอบแทนคลิปละ 800 บาท
ส่งผลงานได้ ไม่เกินท่านละ 3 คลิป
ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ
ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท
ใบอนุญาตไม่หมดอายุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

แนวทางการนำเสนอเรื่องราว

เรื่องราว (Content) การท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal สุดสร้างสรรค์ ภายใต้ แนวคิด
การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด 7GREENs
และ (Responsible Tourism) เพื่อสร้างการรับรู้และ ความเชื่อมั่น
ในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อยากรู้เกี่ยวกับ 7 GREENs และ Responsible Tourism เพิ่มเติม Click

พร้อมแล้วมาแชร์กัน...